Bác sĩ nổi tiếng Nhật Bản – Fujiwara Chihito
■ Ông ấy, tuổi đã gần bát tuần, là truyền nhân đời thứ 7 của “ngự y thế gia Fujiwara”
■ Ông ấy, kế thừa tinh hoa đông y nghìn năm, là bác sĩ đông y Nhật Bản nổi tiếng thế giới.
■ Ông ấy, điều trị ù tai, mất thính lực là đỉnh nhất! tất cả bệnh nhân được ông điều trị, thường là dùng 3 thang thuốc, ù tai biến mất, các triệu chứng như viêm mê nhĩ, tai trướng tắc khó chịu, đau đầu chóng mặt biến mất, tiếng động ở xa cũng có thể nghe thấy, âm thanh nhỏ cũng có thể nghe rõ. Rất nhiều người bệnh khi đến đều đeo máy trợ thính với công suất cao, khi ra về đã tặng lại cho giáo sư Fujiwara để làm kỉ niệm. Cũng có rất nhiều bệnh nhân sử dụng 6 thang thuốc liền, thính lực đã tốt lên rất nhiều, hoàn toàn không phải dựa vào máy trợ thính nữa.
■ Ông ấy chính là giáo sư Fujiwara Chihito, đệ nhất kỳ y thánh thủ。