Chính sách bảo mật

Điều khoản bảo mật trên mạng

Cam kết

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư, thông tin cá nhân và thông tin cá nhân (gọi chung là “Dữ liệu cá nhân”) do bạn cung cấp khi sử dụng trang web của chúng tôi để cho phép chúng tôi đáp ứng (luật pháp và các quy định liên quan đến quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân) và các tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng cao nhất trong việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và truyền dữ liệu cá nhân.

Để đảm bảo rằng bạn hoàn toàn tin tưởng vào việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi, bạn nên đọc và hiểu chi tiết các quy định của Chính sách bảo mật. Đặc biệt, một khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn sẽ được coi là chấp nhận, đồng ý, hứa hẹn và xác nhận:

Bạn tự nguyện đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân cho chúng tôi;

Bạn sẽ tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Chính sách quyền riêng tư này;

Bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi và thông tin sẽ được thu thập;

Bạn đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật của chúng tôi trong tương lai;

Bạn đồng ý với các chi nhánh, dịch vụ, nhân viên của chúng tôi và chúng tôi có thể liên lạc với bạn các sản phẩm và dịch vụ có thể khiến bạn quan tâm (trừ khi bạn cho biết rằng bạn không muốn nhận những tin nhắn như vậy).

Loại dữ liệu cá nhân được thu thập

Chúng tôi thu thập, quản lý và giám sát dữ liệu cá nhân với sự đồng ý của bạn. Để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ cần cung cấp dữ liệu cá nhân và các tài liệu không tên mà chúng tôi tin là cần thiết để đáp ứng các hướng dẫn của bạn và cải thiện hơn nữa các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm những thông tin giới hạn ở:

Tên, giới tính, tuổi, ngày sinh, số điện thoại, số fax, địa chỉ hoặc địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và một số thông tin khác.

Mục đích của việc thu thập các dữ liệu và thông tin cá nhân như sau:

Thông qua trang web của chúng tôi cung cấp các dịch vụ tới người mua hàng.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn có thể chứng minh thân phận của bạn

Nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu cần thiết

Hống kê về việc sử dụng trang web của chúng tôi

Giúp bạn dễ dàng sử dụng trang web của chúng tôi hơn

Thực hiện khảo sát nghiên cứu thị trường để cải thiện sản phẩm, dịch vụ và nội dung trang web của chúng tôi

Thu thập thông tin cho các hoạt động, chương trình tiếp thị và quảng bá của chúng tôi

Tuân thủ luật pháp, chính phủ và các cơ quan quản lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiết lộ dữ liệu và thông báo cá nhân

Phân tích, xác minh hoặc xem xét tín dụng, thanh toán và trạng thái của bạn đối với các dịch vụ chúng tôi cung cấp

Cho phép bạn vận hành tài khoản của mình.

Cookies

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng Thống kê Google để ghi lại hiệu suất của chúng tôi và kiểm tra hiệu quả của quảng cáo trực tuyến thông qua cookie. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi đến trình duyệt của bạn và được lưu trên ổ cứng máy tính của bạn. Cookies chỉ có thể được gửi đến ổ cứng máy tính của bạn khi bạn sử dụng máy tính để truy cập trang web của chúng tôi. Cookies thường được sử dụng để ghi lại thói quen và sở thích của khách truy cập khi duyệt các mục khác nhau trên trang web của chúng tôi. Thông tin được thu thập bởi các cookie là số liệu thống kê tập thể chưa đăng ký và không chứa dữ liệu cá nhân. Cookies không thể được sử dụng để lấy dữ liệu trên ổ cứng, địa chỉ email và dữ liệu riêng tư của bạn. Khi bạn truy cập lại trang web của chúng tôi, bạn có thể lưu các bước để đăng ký lại. Hầu hết các trình duyệt được cài sẵn để chấp nhận cookie. Bạn có thể chọn đặt trình duyệt của mình để không chấp nhận cookie hoặc thông báo cho bạn nếu cookie được cài đặt. Tuy nhiên, nếu bạn đặt lệnh cấm đối với cookie, có thể bạn sẽ không thể kích hoạt hoặc sử dụng các tính năng nhất định của trang web của chúng tôi.

Nếu bạn không cấm hoặc xóa cookie, mỗi khi bạn sử dụng cùng một máy tính để vào trang web của chúng tôi, máy chủ web của chúng tôi sẽ thông báo cho chúng tôi rằng bạn đã truy cập trang web của chúng tôi và sau đó chúng tôi sẽ xác định dữ liệu đăng ký và dữ liệu thanh toán của bạn và thu thập thông tin liên quan về khối lượng, nghiên cứu thị trường, theo dõi tiến độ và thông tin về việc tham gia vào các hoạt động quảng cáo.

Bạn có thể thay đổi cài đặt trên trình duyệt của máy tính bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi để quyết định có chấp nhận cookie hay không. Nếu bạn thích, bạn có thể thay đổi cài đặt trên trình duyệt của mình. Nếu bạn đặt tùy chọn của mình trên trình duyệt, bạn có thể chấp nhận tất cả cookie, nhận thông báo từ cookie và thậm chí từ chối tất cả cookie. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không sử dụng cookie hoặc từ chối tất cả cookie trong trình duyệt của mình, bạn không thể sử dụng hoặc kích hoạt một số tính năng nhất định của trang web của chúng tôi hoặc bạn có thể cần phải đăng nhập lại vào dữ liệu của mình.

Lưu dữ liệu cá nhân và thông tin không tên

Dữ liệu cá nhân và thông tin chưa được đặt tên mà bạn cung cấp cho chúng tôi chỉ được giữ lại cho đến khi đạt được mục đích của bộ sưu tập. Trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp và quy định hiện hành, các dữ liệu đó mới tiếp tục được lưu lại.

Quyền sở hữu và tiết lộ dữ liệu cá nhân

Tất cả thông tin được thu thập trên trang web của chúng tôi thuộc sở hữu của chúng tôi và sẽ không được cho thuê hoặc bán cho bất kỳ bên thứ ba không liên quan nào.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thực hiện các biện pháp vật lý, điện tử, quản lý và kỹ thuật phù hợp để bảo vệ và bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được thu thập thông qua trang web của chúng tôi đều không gây phiền toái từ bất kỳ bên thứ ba nào không liên quan đến chúng tôi. Các biện pháp bảo mật mà chúng tôi thực hiện giới hạn ở:

Biện pháp vật lý: Hồ sơ chứa dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ ở nơi có khóa.

Biện pháp điện tử: Dữ liệu máy tính chứa dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trên hệ thống máy tính và phương tiện lưu trữ bị hạn chế đăng nhập nghiêm ngặt.

Các biện pháp quản lý: Chỉ những nhân viên được chúng tôi ủy quyền mới có thể truy cập dữ liệu cá nhân của bạn. Những nhân viên này được yêu cầu tuân thủ mã bảo mật nội bộ của dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

Các biện pháp kỹ thuật: Công nghệ mã hóa như Mã hóa lớp cổng bảo mật có thể được sử dụng để phân phối dữ liệu cá nhân của bạn.

Các biện pháp khác: Máy chủ web của chúng tôi được bảo vệ bởi một “tường lửa”.

Nếu bạn biết về bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trên trang web của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể có hành động phù hợp càng sớm càng tốt.

Mặc dù đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và bảo mật ở trên, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu trên Internet, vì vậy chúng tôi không thể đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi luôn an toàn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố nào xảy ra do truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh hoặc gây ra về vấn đề này.

Bạn có quyền:

Kiểm tra nếu chúng tôi giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn;

Yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ thông tin cá nhân nào không chính xác;

Thỉnh thoảng, hãy hỏi về bản chất, chính sách và phương pháp triển khai dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ.

Tuy nhiên, trong những trường hợp cực kỳ hạn chế được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể không cho phép bạn truy cập dữ liệu cá nhân của mình, như;

Nếu bạn tiếp nhận thông tin cá nhân của mình, bạn có thể gặp nguy hiểm;

Khi hồ sơ của bạn có thể ảnh hưởng đến một cuộc điều tra đang diễn ra;

Khi dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến thủ tục tố tụng tại tòa án và có thể bị hạn chế phát hiện;

Khi hồ sơ của bạn liên quan đến một quá trình ra quyết định nhạy cảm trong kinh doanh;

Khi hồ sơ của người khác cũng được bao gồm trong cùng một hồ sơ;

Nếu bạn muốn nhận hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn hoặc yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn, cách thức thực hiện và loại dữ liệu cá nhân bạn giữ, bạn nên viết vào địa chỉ công ty của chúng tôi. Cũng cần phải trả phí xử lý có thể được trả để nhận hoặc sửa dữ liệu.

Giữ mật khẩu của bạn an toàn

Ngoài những nỗ lực của chúng tôi để đảm bảo an toàn cho việc lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn không nên tiết lộ mật khẩu đăng nhập hoặc thông tin tài khoản cho bất kỳ ai để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi, đặc biệt là khi bạn sử dụng máy tính của người khác hoặc thiết bị internet công cộng, hãy nhớ nhấp và thoát sau khi hoạt động. Những nỗ lực và hỗ trợ của bạn hoàn toàn hữu ích cho chúng tôi để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Sửa đổi chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này có thể được sửa đổi theo thời gian (mà không cần thông báo trước cho bạn). Mọi thay đổi về chính sách quyền riêng tư sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi.

Liên lạc với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.